AVRUPA`DA KÜRTLER VE KURUMLASMALARI

k
AVRUPA`DA KÜRTLER VE KURUMLASMALARI

Kürtlerin diaspora yaşamı önceki yüz yıllardan beri süre gelen bir zorunluluktur. Sömürgeci talan savaşlarının alanı olan; kılıç zoruyla ilhak edilen; kendi iradesi dışında parçalanan Kürdistan halkı, en küçük bir özgürlük talebiyle ortaya çıktığında büyük katliamlara uğratılmıştır. Bu nedenle, tarihi görece olarak yakın dönemlere denk gelen işçi göçlerinden çok önceleri, gerek varlıklı Kürt beylerinin çocuklarının eğitimi nedeniyle gerekse ülkesinden kaçmak zorunda kalan Kürt aydınlarıyla, neredeyse iki yüz yıldan fazla bir zamandır tanışmaktadır Avrupa. Fakat,  esas olarak öğrenci ya da sürgündeki aydın konumunda olan bu göçmenler, doğal olarak Kürt halkının seçkin bir kesimini yansıtmakta idiler. Avrupa’nın Kürt halkı ile asli olarak tanışması ise, 1960 sonralarında başlayan işçi göçü olayıyla birlikte ortaya çıkan yeni bir olgudur Kürtlerin Almanya’ya göçleri, yoğun ve kitlesel olarak 1961’den sonra Almanya’nın işgücü ihtiyacı ve talebi doğrultusunda ve Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında 1961 sonrası yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşmiştir. Kısa vadede geri dönüş amaçlı başlayan bu göç, Almanya’da zamanla kalıcılaştı. 70’li yılların ortalarında, Kürtlerin  artık yerleşmek için ailelerini ve çocuklarını da Almanya’ya getirdiklerini, çocukların okula ve iş hayatına başlamaları ile de artık giderek kalıcılaştıklarını görüyoruz..12 Eylül Askeri darbesilye baslayan Politik göc, Kürdistanda gelisen savasla birlikte dahada yogunlasmistir.

Kürtler çağdaş ve ulusal anlamda kurumlaşma ve sistemleşmeyi özgürlük hareketiyle yaşamaya başladı. 1984 Sonrası Kürdistan’ın parçalarında olduğu gibi Avrupa’daki, Kürt toplumu içinde de demokratik haklarını elde etme, koruma ve savunma; yasaların ve hukukun kendisine sağladığı hakları kullanma noktasında bilinçlenme olağanüstü bir hızla gelişmeye başlamıştır. Kürtlerde bu düşünsel atak, Avrupa’nın birçok merkezi yerinde kültürel ve sportif derneklerin kurulması sürecini hızlandırdı.

1990’lara gelindiğinde, özellikle Kürdistan’ın kuzeyinde, Türk devletinin Kürt halkına imha amaçlı saldırıları; binlerce faili meçhul cinayetin yaşanması, 3500’den fazla köyün zorla boşaltması ve buralarda yaşayan Kürt köylüsünün metropollere zorunlu sürgünü sonucunda Kürtler yığınlar halinde ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Özellikle Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketin’nin bütün bölge düzeyinde etkili bir ulusal güç durumuna gelmesi ve Kürt halkının yeniden varoluşunu gerçekleştirebilmesi, Avrupa’daki kültürel Kürt kurumlarının bütününe yakınını birer ulusal kurum haline getirdi. Kürt halkında, ulusal demokratik bilincin gelişimi, Avrupa Kürt toplulukların politik dinamizmi en yüksek etnik grup olarak öne çıkardı.

Bu hızlı ve yoğun gelişim sonucu Avrupa’nın her tarafında onlarca Kürdistanlı dernekler kurarak aktif çalışmaya başladı. Ülkede savaş konumunun en acımasız boyutlarda sürmesi, bu dernekleri Kürtlerin en önemli buluşma – toplanma mekanları haline getirdi.

Bu dernekler bir araya gelerek başta Almanya’da YEK-KOM olmak üzere Fransa’da FEYKA-Kurdistan, Hollanda’da FED-KOM, İsviçre’de FEKAR Kurdistan, Danimarka’da FEY-KURD, İsveç’te KÜRK-KONSEYİ, Belçika’da FEK-BEL-Avusturya’da FEY-KOM ve İngiltere’de FED-BIR adlı federasyonlar kuruldu. Federasyonların kurulmasının ardından daha üst bir organa ihtiyaç duyulması ve yukarıda adı geçen federasyonların 01 Ekim 1993’te tarihinde yaptıkları kuruluş kongresi ile Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu KON-KURD kuruldu.

Bugün KON-KURD, 11 federasyonun bünyesinde toplanan 180 bağlı derneğe sahip büyük bir Konfederasyondur.

Derneklrin cati ötgütü olan Federsayonlar ve Federasyonlarin cati örgütü olan konfederasyon, baştan beri tarihsel kökleri ve sosyal-politik karakteriyle tanımlamağa çalıştığı görevlerini yerine getirirken kendi misyonunu, sadece üst örgütü olarak, koordinatör bir çatı örgütü olmakla sınırlamaz. Bir cati örgütü olmakla birlikte, , bizatihi bir kurum olarak, kendi adına etkinlikler yapma görev ve sorumluluğunu üstlenmiş, etkin kurumlardir. Koordinatörlük görevinin hemen yanında ve en az onun kadar önemli olan asli görevleri, kırk milyonluk Kürt halkının, Avrupa’daki en güçlü ve etkili politik baskı grubu olmayı başarmaktır.
Federasyonlarin ve Konfederasyonun bu çalışmaları, halklar arası ilişkiyi eşitlik ve bağımsızlık esası üzerinden kurgulayan bir enternasyonalist bakışla, diğer ulus ve halklarla birlikte, dostluk ilişkileri içinde yürüyerek gerçekleştireceğinin bilincindedir.
.

KON-KURD, üye federasyonlar ve bağlı derneklerle olan ilişkiler, her kurumun yasal tüzüklerine bağlı olarak yürütür.  Tüzüklerde yanıtlanmamış olan sorunlarda, hukuk açısından ilgili ülkelerin  derneklere ilişkin mevzuatlarını geçerli olarak kabul etmektedir.

FEDERASYON VE KONFEDERASYONUN CALISMA ALANLARI

1. Avrupa’da yaşayan Kürt toplumunun sosyal, ekonomik, politik, kültürel haklarının kazanılması, korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası yasalar ve insan hakları evrensel bildirgeleri hükümleri çerçevesinde demokratik-yasal çalışmalar yapmak;

2. Avrupa’daki toplumsal yapılar içerisinde ve bunlara uygun olarak Kürt toplumunun sosyal, ekonomik, kültürel ve yasal alanda çıkarlarını savunmak ve bu çıkarları gözeten kurumların oluşturulmasına, varolanların geliştirilmesine yardımcı olmak; Avrupa’da yaşayan bütün Kürtlerin kültürel, sosyal ekonomik birlik ve bütünselliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;

3. Kürt diline, tarihine ve kültürüne ilişkin araştırmalar yapmak bu konuda Kürt halkını ve genel kamuoyunu aydınlatıcı, eğitici seminer, konferans, panel, kurs vb.. etkinlikler düzenlemek.
4. Avrupa’da, çok kültürlü toplum (Multikulturelle Geselschafts) esprisi çerçevesinde, bir yandan Kürt halkının, kendi kültürü ve kimliğinin korunması ve tanınmasını sağlamaya çalışırken, diğer yandan Avrupa’nın ortak toplumsal yapısı içerisinde yer alan göçmen toplulukları ve Avrupalı kurumlar ile Kürt toplumu arasında dostluk ilişkilerini kurmak, korumak ve geliştirmek;
5. Avrupa’da yaşayan Kürt toplumunun sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için bilimsel araştırmalar yapmak; bu araştırmaların sonuçları doğrultusunda yetkili kurumlar düzeyinde çözümleyici girişimlerde bulunmak;
6. Amaçlarını gerçekleştirirken, konfederasyonumuza ve federasyona üye olmayan diğer Kürt kurum ve kuruluşları ve diğer dengi kurumlarla dostluk ve dayanışmayı esas alır; onlarla ortak projeler geliştirir ve etkinlikler düzenler. Kendi dışında geliştirilen ve tüzüğünde belirlenen amaçlara uygun olan projeleri maddi ve manevi olarak destekler.
7. Türkiye’nin demokratikleşmesine ve Kürt sorunun çözümüne yönelik Türkiyeli demokratik kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarıni yürütür.

DEMOKRATIK KONFEDARILIZM VE HALK MECLISLERI

Kürtçe Koma Komalên olarak tanımladığımız, demokratik konfederalizm, devlet sisteminde olduğu gibi kararların üstten alta doğru geldiği bir uygulamayı değil; bunun tersine demokratik toplum, siyaset, örgütlenme ve bireyi geliştiren, toplumun kendi içinde özgür, eşit ve barışık olduğu, cinsler ve sınıflar arası eşitliğin olduğu, halkın kendi kendisini yürütme, yönetme, ekolojik dünyayla uyumlu, ahenkli bir dengenin sağlandığı yeni bir sistemi öngörmektedir. Demokratik Konfedarilzm Sisteminde bir örgütleme bicimi olan Halk Meclisleri, Halkin her kesiminden insanin yer alabilecegi, tavandan tabana dogru bir örgütleme bicimidir. Halkin Demokratik mücadelesinin ve yasaminin gerektirdigi kararlari uygulamakla görevlidir. Kürt halkinin siyasal, ideolojik, kültürel , sosyal ve manevi ihtiyaclarini esas alarak komisyonlar halinde calisir.

Dernekleri Halk Konseyleri icindeki iliskisi, olagan ve demokratik bir katilim iliskisidir.
Dernek Yönetim ve Baskanlarinin secimi, program ve Tüzük esaslari ile planlamalari federsayon ve konfederasyon iliskisi ve hukukuna baglidir..

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s