‘PKK 31 yılda büyük başarılara imza attı’

BEHDİNAN – PKK’nin 31. kuruluş yıldönümünü Kürdistan halkı ve tüm insanlığa kutlayan PKK Parti Meclisi, PKK’nin 31 yılda büyük başarılara imza attığını vurguladı.

PKK Parti Meclisi, 31. Kuruluş yıldönümünde yayınladığı kutlama mesajında, PKK’nin Kürdistan halkını ayağa kaldırma olan ilk amacına ulaştığını ve bugün Kürt halkının özgürlük mücadelesi veren örnek bir halk haline geldiğini kaydetti.

PKK Parti Meclisi şunları belirtti: “PKK’nin 31. Kuruluş yıldönümünde yaratılan bütün değerlerin gerçek yaratıcısı şehitlerimizi minnetle anıyor, fedailiğin sembolü gazilerimizin özlemlerini gerçekleştirme sözünü bir daha veriyoruz. PKK’ye Önderlik ve kuruculuk yaparak bu 31 yılda büyük başarılar elde edilmesini sağlayan Önder Apo’nun da kuruluş gününü kutluyor, minnetle ve saygıyla selamlıyoruz.

31 YILDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATI

PKK onlarca yıldır karşılaştığı ağır baskılara, her türlü komplolara ve tasfiye saldırılarına karşı halklarımızın demokrasi ve özgürlük umudu olmaya devam ediyor. PKK, Kürdistan halkının inkar ve imha sistemi altında yok oluşa sürüklendiği bir süreçte tarih sahnesine çıkmıştır. Sömürgeci güçlerin Kürdistan’ı mezara gömdüklerini düşündükleri bir zamanda var olma mücadelesini başlatmıştır.

PKK’nin ilk amacı, ölümünü bir kader gibi bekleyen Kürdistan halkını ayağa kaldırmaktı. PKK bu en büyük amacına ulaşmıştır. Bugün Kürt halkı özgürlük ve demokratik yaşamı için mücadele veren örnek bir halk haline gelmiştir. PKK, bu 31 yılda özgücüne ve Kürdistan halkının tarih içinde oluşmuş güzel değerlerine dayanarak hiçbir örgütün ulaşmadığı başarılar elde etmiştir. Önder Apo’nun öncülüğü, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedaice mücadelesiyle Kürdistan’da köklü bir demokratik devrim gerçekleştirilmiştir.

PKK, bu 31 yılda siyasal başarılardan daha fazla, sosyal ve kültürel alanda büyük başarılara imza atmıştır. Kürdistan’da dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar demokratik değerlerin geliştiği bir ulusal ve toplumsal değişim yaşanmaktadır. Bugün Kürtler Ortadoğu’da demokratik ulusal değerler, demokratik siyaset ve sosyal devrim düzeyi ile en gelişkin halktır.

21. YÜZYIL KÜRTLERİN YÜZYILI OLACAK

Hala kapitalist sistemin ve sömürgeci güçlerin ağır saldırılarına maruz kalsa da 21. yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olacaktır. Kürtler Ortadoğu’da demokrasi ve özgürlüklerin şekillendirdiği yeni toplumsal yaşamın öncülük edecektir. Kendi yaşamında somutlaştırdığı demokrasi ve özgürlük değerleriyle Ortadoğu halklarının demokratik birliğinin yıkılmaz köprüsü olacaktır. Kürdistan halkı bu öncülüğü de Önder Apo’nun felsefi, ahlaki, ideolojik, teorik ve siyasal yol göstericiliğinde gerçekleştirmektedir.

PKK, bu 31 yıl içinde her zaman kendini yenileyerek, değişim ve dönüşüme uğratarak mücadelesini yenilmez kılmıştır. PKK, Önder Apo öncülüğünde kendisini sürekli yenileyerek her gücü de değişime zorlamakta ve her türlü gerici direnişi kırmaktadır. Bugün Türkiye başta olmak üzere tüm bölge ülkelerinin değişim sancısı yaşaması, PKK’nin sürekli kendini yenileyerek mücadelesini yükseltme gerçekliğinin sonucudur.”

Yiğit Kürdistan Halkı Ve Tüm Ortadoğu Halkları;

Kürdistan halk ve tüm Ortadoğu halklarına seslenen PKK Parti Meclisi şunları ifade etti: “Önder Apo’nun düşünsel Önderliğinde mayalanan Ortadoğu coğrafyası, demokrasi ve özgürlükler konusunda tüm dünya halklarının çekim merkezi olacaktır. İnsanlığın ilk büyük toplumsal devrimi gerçekleştirdiği ve uygarlığın da ilk ortaya çıktığı bu coğrafya, tarihine yakışır bir biçimde yine insanlığa öncülük yapacaktır.

Bu öncülüğün gerçekleşmesinde Önder Apo’nun düşünceleri ve Kürt halkının demokratik mücadele gücü belirleyici olacaktır. Kürt halkının 31 yılda kazandığı bütün değerler ve özellikler bu öncülüğü yapacak düzeydedir. Böyle bir tarihsel rolü ve sorumluluğu olan PKK, en yakın hedeflerinden biri olan 20. Yüzyılın başlarında kurulmuş inkar ve imha siyasetini de önemli oranda geriletmiştir. Her ne kadar AKP hükümeti eliyle inkar ve imha siyaseti başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerinde restore edilmek istense de bu politikanın Kürdistan üzerinde yürütülme imkanı ve şansı kalmamıştır. Özgürlüğü ve demokratik yaşamını elde etmede kararlı olan Kürt halkı, AKP’nin bu politikalarını Türkiye’de ve tüm bölge ülkelerinde yenilgiye uğratacaktır.

YURTSEVERLİK ÖLÇÜLERİ YENİLMEZ KILINDI

PKK öncülüğündeki Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin tasfiye edilmesi kolay değildir. PKK’nin yürüttüğü özgürlük ve demokrasi mücadelesinde sonucu belirleyen güçler ne kapitalist sistemdir ne de sömürgeci güçlerdir. Bu mücadelede inisiyatifi elinde tutan ve sonucu belirleyen PKK’nin değerleri, ölçüleri ve bunların halkta somutlaşmasıdır.

PKK öncülüğü var olduğu müddetçe, PKK yönetim ve kadro ölçüleri Önder Apo çizgisinde pratikleştiği sürece sömürgeci güçlerin Kürt halkının demokrasi ve özgürlük mücadelesini yenme şansı yoktur. Eğer PKK’nin öncülük ettiği mücadele yenilmiyor ve Kürt halkı bütün bastırma operasyonlarına rağmen ayaktaysa, bunları sağlatan PKK’nin mücadele eden kadrolarında ve halkta somutlaştırdığı ölçülerdir. Bu ölçülerle yürüttüğü mücadeleyle Kürdistan’daki yurtseverlik ölçüleri yenilmez kılınmıştır.

Bugün Kürt halkı sorumluluk düzeyi yüksek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Önderliğine ve partisine bağlı bir halktır. Bugün mücadele eden ve demokratik kurumlaşmasıyla demokratik irade haline gelen bu halk gerçekliği, PKK’nin somutlaşmış halidir. Halkımız bu gerçekliği “PKK halktır halk burada” ifadesiyle dile getirmektedir.

PKK’nin başarılı mücadele gerçeği en başta da Önderlik gerçeğidir. Özgürlüğüne ve demokratik yaşamına aşık halk gerçekliği, Önder Apo gerçekliğidir. Önder Apo yenilmezliğin sihrini PKK ve Kürt halkının eline vermiştir. Önder Apo, Kürtlerin ve Ortadoğu halklarının tarihselliğini güncelleştirerek, günümüzü tarihselleştirerek yenilmezliğin temellerini güçlü bir biçimde atmıştır. Bu yenilmezliğini kadın özgürlük ideolojisi ve özgür yaşam çizgisiyle mayalamıştır. Kadın özgürlük mücadelesiyle özgürlüğün ve demokrasinin tüm gücünü açığa çıkarmış ve toplumun ruhu haline getirmiştir.

Önder Apo bugün yalnız Kürt halkının değil, tüm Ortadoğu haklarının da gerçek lideridir. Bugün Ortadoğu tarihini ve gerçeğini temsil eden tek lider Önder Apo’dur. Başta Kürt halkı olmak üzere, Ortadoğu halkları Önder Apo’yla muhteşem tarihlerini yeninden canlandırmaktadır. Kürt halkı kendini demokratikleştirdikçe Ortadoğu haklarını da demokratikleştiriyor. Kürt halkı kendini özgürleştirdikçe Ortadoğu halklarını da özgürleştiriyor. Bugün Ortadoğu’nun demokrasi ve özgürlük denklemi böyle kurulmuştur. Kürt halkının demokrasi ve özgürlüğü Ortadoğu’yu demokratikleştirmenin ve özgürleştirmenin şifresidir.”

CİDDİ TEHLİKELER

PKK Parti Meclisi’nin açıklamasında devamla şu ifadeler yer aldı: “Bugün dünya ve bölge gericiliği, halkların umudu olan PKK’yi tasfiye edip özgürlüğüne aşık Kürt halkının mücadelesini bastırmak istemektedir. PKK şahsında Kürt halkının var olma mücadelesinin ezilmesi hedeflenmektedir. Kuşkusuz PKK ve Kürt halk gerçeği şahsında boğulmak istenen Ortadoğu halkı ve insanlık gerçeğidir.

İnsanlığın var oluş biçimi olan toplumsallığın yaratıldığı bu coğrafyada Kürt halkına yönelik saldırı, insanlığın kök değerlerine ve geleceğine yönelik saldırıdır. Kapitalist sistem, bölge gericiliği ve sömürgeci güçler, Kürtler şahsında direnenin kendilerini yok edecek değerler olduğunu görüyorlar. Bu nedenle Kürtlerin Apocu çizgide yarattığı özgürlük ve demokrasi değerleri karşısında hem komplekse kapılıyorlar hem de korkuyorlar.

Özgürlük ve demokrasi mücadelemiz bir yandan daha büyük başarılar elde etme yolundayken, diğer yandan ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. Uluslar arası komplocu güçler, PKK’nin daha büyük başarılar elde etmesinin önüne geçmek için yeni tasfiye planlarını devreye koymuşlardır.

Önümüzdeki dönemde bu tasfiye saldırılarıyla halkımızın özgürlük direnişi arasında kıyasıya bir mücadele sürecektir. Sömürgeci güçlerin saldırısında somutlaşan bu tasfiye planı da püskürtüldüğünde Kürdistan ve Ortadoğu’da özgürlük ve demokrasi şafağı atacaktır. Halkların gözü bu özgürlük ve demokrasi şafağıyla kamaşacaktır. Bugünlere ulaşmak kesinlikle PKK öncülüğünde yürümekle ve KCK sistemi etrafında toplanmakla sağlanacaktır.

Önder Apo ve PKK etrafında toplanan ve mücadeleye atılan Kürdistan halkını hiçbir zaman yanıltmamıştır. PKK zaten halkın umudunu gerçekleştirme sözüdür. Hiçbir zaman da halkın bu umudunu boşa çıkarmayacaktır. Halkımız 32. Mücadele yılında da demokratik örgütlülüğünü geliştirmeli ve buna dayanarak mücadeleyi yükseltmelidir. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm halkımız ayağa kalkmalı ve serhıldanları süreklileştirmelidir.

Gençler tasfiye ve imha saldırılarına gerillaya katılarak cevap vermelidir. Halkımızın ve insanlığın umudu olan özgürlük gerillasının yenilmeyeceği herkese gösterilmelidir.”

PKK ŞAHSINDA HALKLARIN ÖZGÜRLÜK UMUDU KAZANACAK

PKK şahsında ezilmek istenen sadece Kürtler değildir. Halklarımızın özgürlük umudu ve öz savunma gücü kırılarak baskıcı ve sömürücü güçler karşısında çaresiz bırakılmak istenmektedir. PKK’nin tasfiyesi ve Kürt halkının Özgürlük Mücadelesinin ezilmesi en başta da Türkiye, İran, Suriye ve Irak gericiliğinin kendini yeniden hakim kılması olacaktır. PKK şahsında kazanan ise halkların özgürlük ve demokrasi umudu olacaktır.

Ya bölgedeki baskıcı ve sömürücü iktidar güçlerinin dayanakları zayıflayarak halkların zamanı başlayacak ya da halkların özgürlük ve demokrasi umudu başka bir zamana kalacaktır. Önümüzdeki aylar ve yıllar böyle tarih değiştirecek ve yeni bir toplumsal gelecek ortaya çıkaracak gelişmelere tanık olacaktır.

Geleceğin halklarımızın beklentileriyle taçlandırılması için PKK’nin öncülük ettiği özgür ve demokratik yaşam mücadelesine destek verilmelidir. Kürt halkıyla yan yana demokrasi ve Özgürlük Mücadelesi başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerinde yükseltilmelidir.

Önder Apo’nun yeni paradigmasıyla zihniyet devrimi yapan PKK, bugün her zamankinden daha fazla güçlüdür. Mücadele gücü ve azmi her zamankinden daha fazladır. PKK şehitlerine ve söz verdiği halkına bağlılık temelinde, Önder Apo’nun yol göstericiliğinde 32. Yılı da mutlaka başarı yılı haline getirecektir. Önder Apo’nun yarattığı zihniyet devrimi ve gösterdiği tarihsel direniş, Kürt halkını PKK öncülüğünde mutlaka özgür ve demokratik yaşama kavuşturacaktır.”

ANF NEWS AGENCY

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s