KCK: Önümüzdeki süreç zafer ve özgürlük sürecidir

KCK: Önümüzdeki süreç zafer ve özgürlük sürecidir

ANF10:43 / 31 Aralık 2009 BEHDİNAN – KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, 2009 yılının tasfiye planlarının serhildanlarla boşa çıkarıldığı bir yıl olduğunu belirterek, “Hareketimiz ve halkımız açısından önümüzdeki süreç bir zafer ve özgürlük sürecidir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak, büyük direniş, mücadele, siyasi kazanım ve çarpıcı gelişmelerle dolu 2009 yılını geride bırakıp, 2010 yılını büyük başarı umutlarıyla karşıladıklarını kaydetti. KCK mesajında, “Öncelikle Önder Apo’nun, gerillanın, zindanda direnen yoldaşlarımızın, serhıldanlaşan halkımızın ve tüm çalışanların yeni yılını özgürlük mücadelesini daha da yükseltme sözü temelinde kutluyor, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

“2009 yılını, Türkiye ve Kürdistan siyasal gündemini Kürt halkının özgürlüksel gelişimi belirlemiştir” vurgusunun yer aldığı KCK mesajında şunlar belirtildi:

YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDEKİ ZAFER YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI OLMUŞTUR

“KCK, Önder Apo’nun ahlaki- politik toplum ve demokratik çözüm perspektifi temelinde yerel yönetim seçimlerinin Kürtlerin siyasi zaferiyle sonuçlanması, mücadelemizde yeni bir dönem başlatmıştır.

Önderliğimizin perspektifleri temelinde Özgürlük Hareketimizin tek taraflı çatışmasızlık kararını açıklaması, ardından Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesini amaçlayan yol haritasının hazırlanması, barış elçilerinin gönderilmesi ve halkımızın yükselttiği serhıldanlar 2009 yılını Önder Apo’nun özgürlüğü temelinde Kürt sorununa kilitlemiştir. Kürt sorunu, çözümü ve Önder Apo’nun özgürlüğü ilk kez bu kapsam ve içerikte gündeme gelmiş, Türkiye toplumu açısından da, demokratikleşmenin esasları Kürt sorunu ekseninde gündemleşmiştir. Kürt halkının izlediği demokratik özgürlükçü politik çizgi süreci belirleyen ve yönlendiren bir konumda olmuştur. Özgür Kürdü kabul etmeyen faşist rejim; tam bir özel savaş politikasıyla, halkımızın üzerinde psikolojik, kültürel, ideolojik, siyasi ve faili meçhul cinayet biçiminde saldırılarını yürütürken, tek taraflı eylemsizlik konumunda bulunan gerillaya karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Önderliğimiz üzerinde de ölüm hücresi projesini devreye koyup inkar ve imha politikasını topyekün saldırıya dönüştürmüştür.

DEVLET VE HÜKÜMETİN SEÇİM PLANI BOŞA ÇIKARILDI

Türk devletinin Kürdistan’ı ve Kürtleri AKP eliyle yeniden fethetme anlamını yüklediği yerel yönetim seçimlerinde, Kürt halkı siyasi tercihini ve iradesini ortaya koyarak, hem Türk devletinin hem de AKP hükümetinin yerel seçim planını bozmuştur. Yerel yönetim seçimlerinde ortaya koyduğu iradeyle, halkımız 2009 yılını özgürlük, demokrasi ve ulusal-demokratik birlik yolunda önemli bir yıl haline getirerek demokratik siyasal kazanımlarını ileri bir aşamaya vardırmıştır.

SİYASAL HAMLEYE KARŞI TASFİYE KONSEPTİ

AKP hükümeti ve Türk devleti, Önderliğimizin, hareketimizin ve halkımızın başlattığı siyasal hamleyi boşa çıkarmak için, önce Kürt açılımı, ardından demokratik açılım, sonradan da milli birlik ve kardeşlik projesi adlı tasfiye konseptini ortaya koymuş, bunun iç, bölgesel ve uluslar arası ayaklarını da yaratmaya çalışmıştır. Kürdistan özgürlük hareketi karşısında yaşadığı zorlanmayı aşmak, Kürdistan’da yeniden meşruluk zemini yaratmak için geliştirdiği bu tasfiye planı kitleler nezdinde deşifre olunca, Önder Apo şahsında Kürdistan özgürlük hareketine ve halkına karşı 17 Kasım darbesini gerçekleştirmiştir.

KONSEPTİN AMACI KÜRTLERİN BİRLİĞİNİ PARÇALAMADIR

Halkımızı oyalamayı, beklentiye sokmayı, aldatmayı ve birliğini parçalamayı hedefleyen bu konsept, Önderliğimizin hazırladığı yol haritasını vermemekle, halkımızın en doğal taleplerini görmezden gelmekle, Önderliğimizi ve hareketimizi muhatap kabul etmemekle, gerillaya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmakla, birçok alan savaş bölgesi ilan edilmekle, metropollerde halkımıza karşı linç uygulamaları geliştirmekle hayata geçirilmek istenmektedir.

17 KASIM DARBESİ

17 Kasım Darbesi, aldatamadığını, oyalayamadığını, parçalayamadığını ezme uygulaması olmuştur. Bu darbe, Önder Apo’ya ölüm hücresi, DTP’ye kapatma, belediye başkanlarının tutuklanmasıyla tam bir siyasi soykırım biçiminde sürdürülmüş, buna karşı demokratik tepkilerini ortaya koyan halkımıza karşı da katliam provalarıyla karşılık vermiştir. 12 Eylül faşizmini aratmayan yoğun kitle gözaltıları ve tutuklamalarıyla halkımızın özgürlük iradesi kırılmak istenirken, bunun yerine ise bir işbirlikçi-hain siyasi koruculuk devreye konulma hedeflenmektedir. Önder Apo’nun ölüm hücresine atılmasıyla başlayan bu yoğun tasfiye süreci, hızından hiçbir şey yitirmeksizin, daha kapsamlılaşıp derinleşerek sürdürülmektedir.

Saldırılar sadece Kuzey Kürdistanla sınırlı kalmamış, Doğu Kürdistan’da İran devleti, halkımız üzerinde baskılar geliştirip, Kürt gençlerini idam ederken, Suriye Türk devletinin paralelinde halkımızın siyasi iradesini kırmak ve tasfiye etmek için, yoğun baskı, tutuklama politikasını uygulamıştır.

SALDIRILARA ARALIKSIZ SERHİLDANLARLA KARŞILIK VERİLDİ

Tüm bu saldırılar karşısında halkımız, hem demokratik konfederalizmi inşa temelinde örgütlülüğünü ve birliğini güçlendirip, sürece aralıksızca sürdürdüğü serhıldanlarla karşılık vermiştir. Vermeye de devam etmektedir. Yenilmeyen, geriletilemeyen hem nicelik büyümesini sürdüren hem niteliksel bir gelişmeyi yaşayarak düşmanın her türlü saldırılarına karşılık verebilecek bir başarı düzeyini yakalayan gerillaya, yenilmeyen, aldatılamayan, birliği parçalanamayan, iradesi kırılamayan, gelişmesi durdurulmayan bir serhıldan halkı ortaya çıkmıştır.

HALKIMIZ KİMLİKSİZ, ONURSUZ YAŞAMAYA TAHAMMÜLÜ OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR

Ortadoğu’nun en eski halklarından biri olan Kürt halkı, özgürce, kendi kimliğiyle demokratik koşullarda yaşamayı hak etmiş bir halk olarak, böyle bir yaşamı tüm saldırı ve engellemelere rağmen örgütlülüğünü, birliğini geliştirme temelinde inşa etme kararlılığındadır. Yaklaşık kırk günden bu yana Türk devletinin psikolojik terör, yoğun şiddet, baskı ve sokak infazlarına karşılık Kürt halkı serhıldanlarını aralıksız olarak sürdürme örgütlülüğünü ve iradesini göstermeye devam etmektedir. Halkımız her türlü bedeli vermeyi göze aldığını, sömürge statüsünde kimliksiz, onursuz yaşamaya artık bir an bile tahammülünün olmadığını ve yaşamayacağını herkese bir kez daha çarpıçı bir biçimde göstermiştir.

APOCU ÇİZGİDE DERİNLEŞME VE NİTELİKSEL BİR DEĞİŞİM YAŞANMALI

Halkımız, önümüzdeki süreçte demokratik konfederal sistemini daha da geliştirmek ve Önderliğin özgürlüğünü sağlamak için, mücadeleyi daha ileri bir aşamaya vardırma zorunluluğu göreviyle karşı karşıya bulunmaktadır. Özgürlük mücadelesinin ve toplumsal dönüşümün başarısında temel dinamik olan Kürdistan kadını ve gençliği her zamankinden daha fazla hem serhıldanlara hem de gerillaya olan katılımı düzeyini yükseltme temelinde yeni yılı karşılamalıdır. Sistemi, örgütlülüğü ve savunma gücü olmayan hiçbir halkın geleceği de, demokrasisi de ve barışı da olmayacaktır gerçeğinden hareketle, tüm kadro ve çalışanlar sürecin ancak geçen süreçte yaşanan yetersizliklerin aşılması ve daha sonuç alıcı çalışma tarzıyla zafere gidileceğinin bilinciyle Apocu çizgide bir derinleşmeyi ve niteliksel bir değişimi yaşamalıdırlar.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ BİR ZAFER VE ÖZGÜRLÜK SÜRECİDİR

2010 yılı ve süreç Özgür Önderlik, Özgür Kimlik ve Demokratik Özerklik şiarının gerçekleştirileceği bir yıl ve süreç olacaktır. Bunun için tüm parçalardaki halkımız, ulusal demokratik birliğini geliştirmek için ulusal demokratik birliğini bir ulusal ulusal konferansla taçlandırmalıdır. Ulusal demokratik birliğe katılmayan, bunun dışında veya ara yerde duran hiçbir Kürt ve Kürdistanlı kalmamalıdır. Kürt Halk Önderi ve rehin alınan Kürt siyasi temsilciler serbest bırakılıncaya kadar ve ulusal haklarımız tanınıncaya kadar serhıldan süreci, var olma direnişiyle kesintisiz sürdürülecektir. Hareketimiz ve halkımız açısından önümüzdeki süreç bir zafer ve özgürlük sürecidir.

Bu inanç ve kararlılıkla başta Özgürlük Hareketinin tüm alanlardaki militan, kadro, savaşçı, sempatizan ve taraftarlarını 2010 yılını bu perspektif ve kararlılıkla karşılama temelinde yeni yılı bir zafer yılına dönüştürmeye çağırıyor, bir kez daha Önder Apo’nun, halkımızın, tüm yoldaşların, Ortadoğu halklarının ve insanlığın yeni yılını kutluyoruz.

ANF NEWS AGENCY

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s