BDP erkekler için yüzde 40 kota koydu 

BDP erkekler için yüzde 40 kota koydu
ANF18:14 / 04 Şubat 2010 ANKARA – BDP’nin, hafta başında yaptığı olağanüstü kongresinde yeni tüzük ve program da kabul edildi. Yeni tüzüğe, kadınlara verilen yüzde 40 kotası erkekler için de konuldu. Böylece, parti içinde kadın-erkek dengesinin korunması güvence altına alındı. Programda ise çatışmaların sona ermesi için Toplumsal Barış ve Demokratik Katılım Yasası yer aldı.

BDP’nin yapılan 1. Olağanüstü Kongresi’nde yapılan tüzük değişikliği ile “Başkanlık Divanı” “Dönüşümlü Eşbaşkanlık” sisteminin yanı sıra erkeklere yüzde 40 kota getirildi.

BDP’nin yeni tüzüğünde yer alan ifadeler şöyle:

‘’Partinin her türlü organ seçimi ile genel ve yerel seçimleri aday belirlemelerinde yüzde 40 cinsiyet kotası uygulanır. Cinsiyet kotasında her iki cins esas alınır. Partinin organ ve kurulları dahil olmak üzere kadınlara parti yaşamının her alan ve düzeyinde pozitif ayırımcılık uygulanır. Eşit oy alan adaylardan biri kadın ise kadın aday seçilmiş sayılır. Pozitif ayırımcılık, herhangi bir organ ya da kişinin inisiyatifine bırakılamaz.

BAŞKANLAR EN FAZLA İKİ DÖNEM KALACAK

Parti çalışmalarında ortak yönetim ve kişisel sorumluluk esastır. Genel Başkan ve il, ilçe ve belde başkanları iki dönemden fazla başkanlık görevi ifa edemezler. Aynı görevde yer alabilmek aradan bir olağan kongre döneminin geçmesine bağlıdır.”

‘DİĞERLERİ DEVLET PARTİLER’

Yeni parti programda bazı bölümler ise şöyle:

-Bugün Türkiye’de şeklen birbirinden farklı olmakla birlikte, siyaseten birbirine çok benzeyen bir “devlet partileri” geleneği vardır. BDP, Türkiye siyasetinde yeni bir partileşme anlayışı, yeni bir siyasi kültür ve üslup yaratma iradesiyle kurulmuştur. Tüm farklılıkları kabul ederek, onları bir arada onurlu bir biçimde yaşatmanın yollarını demokratik bir Cumhuriyette, demokratik ortak bir vatanda, yani demokratik Türkiye’de bulma inancındayız.

-Tek ırk, tek dil, tek din, tek kültür ve erkek egemen anlayış yerine toplumdaki bütün etnik, kültürel, inançsal ve cinsiyet farklılıklarını kapsayacak şekilde, “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı” esas alınacak ve anayasal yurttaşlık olarak bu üst kimlikle tanımlanacaktır.

-Yapılacak yeni anayasa, çağdaş, adil ve hukukun üstünlüğünü hedefleyen, toplumsal kabul ile evrensel hukuk normlarını birleştiren bir anayasa olacak, bireysel ve toplumsal tüm temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacaktır. Böylece katılımcı, demokratik bir Türkiye yaratılacaktır.

-Herkese anadilinde eğitim yapma hakkı, kültürünü geliştirme, kültürel ve siyasal düşünceyi istediği dilde ifade etme ve yayma özgürlüğü önünde engel olan yasalar ile basın-yayın, iletişim alanındaki yasaklayıcı ve kısıtlayıcı engellere son verilecektir.

-Yargı reformu yapılacak. Disiplin suçları dışında askeri yargı kaldırılacak. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bağımsız hale getirilecek.

-Hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı olan yargıdaki bölünmüşlüğü sona erdirecek düzenlemeler yapılarak, yargıda teklik oluşturulacak, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri başta olmak üzere Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve benzeri yargı kurumları birleştirilerek, disiplin yargılaması dışında asker kişilerin de sivil mahkemelerde yargılanmalarının önü açılacak, giderek yargıda birliğin oluşturulması sağlanacaktır.

-Siyasi partilerin amaçları nedeniyle kapatılmasına son verilecek ve buna doğrudan ve dolaylı imkân veren kanun maddeleri değiştirilecektir.

-Seçim sistemi değiştirilecek, yüzde 10’luk baraj uygulaması kaldırılacak, propaganda eşitliği ve hazineden adilâne yardım alma koşulları oluşturulacaktır.

-Din dersleri zorunluluktan çıkartılarak, tercihli hale getirilecektir.

-F tipi cezaevleri uygulamasına son verilecek.

-Yerel yönetimler, özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu ve katılımcı olarak yeniden düzenlenecektir.

-Partimiz vicdanı ret hakkını tanıyacak ve yasal güvenceye kavuşturulması için düzenlemeler yapacaktır.

-Kişinin cinsel yönelimlerinden dolayı dışlanmasına ilişkin yasalarda var olan baskıcı ve ayrımcı hükümler kaldırılacak, buna dönük uygulamaların önüne geçilecektir.

-Farklı din ve mezhep gruplarının inanç ve ibadet özgürlüğüne saygı duyulacak,

KÜRT SORUNU İÇİN BARIŞ YASASI

-1921 Anayasası’nın çoğulcu ve merkeziyetçi olmayan yapısına gönderimde bulunarak, ileri-demokratik bir anayasa yapılmasını amaç edinmektedir.

-BDP, Kürt Sorununun kolektif haklar temelinde çözülmesini esas almaktadır. Sorunu daha da ağırlaştıran askeri/militarist yaklaşım terk edilecektir.

-Kürt varlığı ve kimliği her düzeyde tanınarak, anayasal güvenceye kavuşturulacak, yasal hak eşitlikleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

-Dilleri ve kültürel hakları yasal güvenceye kavuşturulacak, radyo, TV ve basın üzerinde hiç bir kısıtlama olmayacaktır.

-Kürtçe, eğitim ve öğretim dili olarak kullanılacaktır. Anadilinde eğitimin önündeki tüm yasaklar kaldırılacaktır.

-Geçmişteki insan hakları ihlalleri, işkence ve faili meçhul cinayetler soruşturulup sorumluları yargılanacaktır.

-İlgili tüm çevreler ve kamuoyuyla birlikte çerçevesi belirlenmek üzere Toplumsal Barış ve Demokratik Katılım Yasası düzenlenerek, silahlı çatışma dönemi nedeniyle tutuklanmış bulunanların, yurtdışına çıkmak zorunda kalmış tüm sürgünlerin ve silahlı grupların silahlarından arındırılarak, demokratik siyasal yaşama katılmaları sağlanacaktır.

-Köy koruculuğu, özel tim, yasama ve yargının denetimine kapalı olan oluşumlar ile OHAL’i aratmayan idari düzenleme ve uygulamalara son verilecektir.

-Doğu ve Güneydoğu Anadolu için Bölgesel Kalkınma Merkezi oluşturulacaktır.

-Çatışmalar nedeniyle zorunlu göçe tabi tutulan insanların köylerine dönüşünün önündeki yasal ve fiili engeller kaldırılacak.

ANF NEWS AGENCY

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s