KCK’den ateşkes için iki koşul!

KCK’den ateşkes için iki koşul!

BEHDİNAN – Anayasal çözüm sürecinin sağlıklı ilerlertilmesi için mevcut çatışmalı ortamın kesin sona erdirilmesi gerektiğini belirten KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, ancak ordu ve polis operasyonlarını durdurmadığı sürece tek taraflı çabaların çözüm sürecini gerçekleştirmeye yeterli olmayacağını kaydetti. KCK, çatışmasızlık sürecinin oluşması ve çözüm sürecinin gelişmesi için iki hususun ertelenmeksizin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Haziran’daki görüşmesi ardından anayasal çözümün gelişmesine fırsat sunulması bakımından “devrimci halk savaşını devreye konulmaması” çağrısını değerlendiren KCK’den beklenen açıklama geldi. Öcalan, “Bu nedenlerle şimdilik devrimci halk savaşını, orta yoğunluktaki savaşı esas almıyoruz. Biz Kürt sorununun çözümü için demokratik anayasal çözümü esas alıyoruz” diyerek, çözüm için şu çağrıda bulunmuştu: “Meclis derhal toplanmalıdır. Çözüm konusunda rolümü oynayabilmem için Meclis’in bana bir çağrı yapması gerekiyor. Eğer Meclis bu çağrıyı yaparsa ben de silahlı güçlerin çatışmasız bölgelere çekilmesi konusunda ve diğer hususlarda elimden geleni yaparım. Meclisin önümü açması gerekiyor.”

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, yaptığı açıklamada bugüne kadar yapılan tek taraflı ateşkes ve çatışmasızlık süreçlerini hatırlatarak, anayasal çözüm sürecinin işlemesi için çatışma ortamını kesin olarak ortadan kaldırılması gerektiği ancak bunun tek taraflı bir şekilde sonuç veremeyeceğini kaydetti. KCK açıklamasında çatışmasızlık süreci ile demokratik anayasal çözüm sürecinin gelişmesi için ertelenemez iki hukusa vurgu yaptı.

SEÇİM SONUÇLARI DOĞRU DEĞERLENDİRİLİRSE YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR

KCK’nin açıklaması şöyle:

“Türkiye’de gerçekleşen 12 Haziran genel seçimlerinin ortaya çıkardığı sonuçlar, Kürt sorununun siyasi barışçıl çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından ön açıcı güçlü bir zemin yaratmıştır. Seçimlerde özellikle Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun bütün engellemelere rağmen elde ettiği yüksek başarı düzeyi, AKP’nin yüzde 50’ye yaklaşan oy oranı ve CHP’nin de seçim sürecinde verdiği bazı olumlu mesajlar, şayet doğru değerlendirilirse toplumsal bir uzlaşı konsensüsü yaratılarak Türkiye’nin yüz yüze bulunduğu sorunların demokratik anayasal çözümü açısından ciddi bir çıkış ve yeni bir sürecin başlangıcı olabilir.

ÇATIŞMALI ORTAM KESİN SONA ERDİRİLMELİ

Nitekim bu gerçeği gören birçok çevre, 12 Haziran seçimiyle oluşan yeni meclisin kurucu bir meclis olma rolünü oynayarak Türkiye’nin demokratik yapılanmasını sağlayacak olan yeni bir sivil demokratik anayasa yapması gerektiğini değerlendirmektedir. Anayasal çözüm sürecinin sağlıklı ilerletilmesi için mevcut çatışmalı ortamın kesin sona erdirilmesi, bütün kesimlerin eşit katılımını sağlayan demokratik bir tartışma zemininin oluşturulması gereklidir.

ÖCALAN’IN ÇAĞRILARINI DİKKATLE DEĞERLENDİRDİK

Bu koşulları ve toplumsal düzeyi göz önünde bulunduran Önder Abdullah Öcalan, 15 Haziran’da avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, demokratik anayasal çözüm sürecinin her zamankinden daha güçlü koşullara ve zemine sahip olduğunu belirterek bu sürecin başladığını ilan etmiştir. Ancak bunun için çatışmalı sürecin sona erdirilmesini gerekli görmüş ve bu temelde ilgili güçlere çatışmasızlık sürecinin yaratılması çağrısında bulunmuştur. Aynı zamanda TBMM tarafından kalıcı barışın ve demokratik anayasal sürecin başarıyla ilerleyebilmesi için kendisine çağrı yapılarak rolünü oynayabilmesi için imkan yaratılmasını istemiştir.

Kuşkusuz Önder Abdullah Öcalan’ın değerlendirmeleri doğru ve talepleri yerindedir. Hareket olarak bu çağrıları dikkatle değerlendiriyor ve üzerimize düşen sorumlulukların gereğini yerine getirme kararını almış bulunuyoruz. Fakat halkımızın ve tüm kamuoyunun da bildiği gibi 1993’ten bu yana birçok kere gerçekleştirdiğimiz tek taraflı ateşkes ve barışçıl çabalarımız yeterli olmamış ve kalıcı bir sonucu ortaya çıkarmamıştır. Geçmişte, defalarca ateşkes veya tek taraflı eylemsizlik süreçleri ilan ettik. En son 13 Ağustos 2010 tarihinden itibaren ilan ettiğimiz eylemsizlik sürecini de 15 Haziran 2011’e kadar tek taraflı olarak sürdürdük. Bütün bu gelişmeler halkımızın ve kamuoyunun yakın bilgisi dahilindedir. Ancak şimdiye kadar tek yanlı çabalarımız, gerillanın üslenme alanlarına çekilmesi, Önder Abdullah Öcalan’ın içinde tutulduğu tecrit koşullarına rağmen sunduğu çözüm projeleri ve çok yoğun çaba harcaması demokratik çözüm sürecini geliştirmeye ve başarılı kılmaya yetmemiştir. Hükümet ve ordu, gerekli olumlu tutumu göstermediği için eylemsizlik süreçleri ve çeşitli kesimlerin de katkı sunduğu barışçıl çözüm çabaları sonuçsuz kalmıştır. Eğer, şimdi de Türkiye toplumu duyarlı yaklaşmaz, Türk devleti bugüne kadar yürüttüğü siyasetinde ısrar ederek, ordu ve polis operasyonlarını durdurmazsa, Hareketimizin tek taraflı çabaları demokratik anayasal çözüm sürecini gerçekleştirmeye yeterli olmayacaktır.

ÇATIŞMASIZLIK SÜRECİ İÇİN İKİ ÖNEMLİ HUSUS

Bu nedenle, çatışmasızlık sürecinin oluşması ve demokratik anayasal çözüm sürecinin gelişebilmesi için aşağıdaki iki hususun ertelenmeksizin yerine getirilmesini gerekli görmekteyiz:

1- TBMM yeni yasama dönemine başlarken Türkiye’nin en temel ve stratejik sorunu olan Kürt sorununu çözmek üzere, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a demokratik anayasal çözüm sürecinde rolünü oynaması için çağrı yapmalı ve buna uygun koşullar yaratmalıdır.

2- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti adına Başbakan veya benzer düzeyde devleti bağlayan bir yetkili tarafından Kürt sorununun çözümünde imha ve tasfiye değil, diyalog ve barışçıl yolların esas alınacağını, bu temelde polis ve asker operasyonlarının durdurulduğunu açıkça kamuoyuna deklare ederek sürecin gelişmesi için start vermelidir.

BARIŞ ÇİFT TARAFLI ATEŞKES POZİSYONU İLE MÜMKÜN OLUR

Devlet ve yeni görev alacak hükümet tarafından böylesine güven veren, açık bir adımın atılması halinde bu sorunun köklü çözüm yoluna gireceği ve giderek anayasal çözüm temelinde kalıcı barışın ve demokratik çözümün gelişeceği açıktır. Aksi takdirde, hiçbir somut adımın atılmadığı, güvence verilmediği ve sürekli tasfiye operasyonlarının dayatıldığı bir ortamda güçlerimizin tek taraflı ateşkes durumunu sürdürmesi mümkün olmayacaktır. Ciddi, kalıcı bir barışçıl sürecin gelişmesi, ancak çift taraflı bir ateşkes pozisyonuyla mümkün olabilir. Gelinen aşamada sonuç alıcı olmamasına rağmen, bir daha bizden tek taraflı fedakarlık beklemek, güçlerimiz imha sürecine tabii tutulduğu halde bizden bunu istemek, adaletli bir yaklaşım olmayacaktır. Bununla birlikte belirsizlik ve çözümsüzlük sürecinin uzun vadeli devam ettirilmesi de artık mümkün değildir. Kürt tarafı olarak bütün iyi niyet, çözümleyici tutum ve politikalarımıza rağmen, oyalama ve tasfiyenin dayatılması halinde doğacak sonuçlardan hükümetin ve devletin sorumlu olacağı açıktır. Tarihin bu önemli aşamasında mevcut olanaklara dayanan Kürdistan halkı, kendi alternatif çözümünü geliştirme gücüne ve iradesine sahip bir halktır. Bu açıdan devletin süreci doğru değerlendirmesi ve demokratik çözüm iradesini ortaya koyması, Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Şimdiye kadar Kürdistan üzerinde yürütülen inkar ve imha politikasının iflas ettiği açık bir gerçektir. Bu politikada ısrar etmenin, farklı üslup ve yollarla sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur.

TARİHTE İLK KEZ KÜRTLER BU DENLİ BİRLİK KURDU

12 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı en önemli sonuç, Kürdistan halkının barışçıl demokratik çözüm ve demokratik özerkliği onaylamasıdır. Buna tüm kesimlerin saygı duyması ve bu temelde çözüm perspektifini ele alması gerekmektedir. Tarihte ilk kez bu denli birliğini kurmuş ve demokratik çözüm iradesini ortaya koymuş Kürdistan halkı, Türkiye’nin sol, sosyalist ve demokratik çevreleriyle geliştirdiği dayanışma önemli bir düzeyi ortaya çıkarmıştır. Henüz tam yeterli olmasa da Demokratik Ulus ekseninde önemli bir adım olan Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun ortaya koyduğu Demokratik Cumhuriyet ve Demokratik Özerklik perspektifi bu seçimlerle Kürdistan halkı tarafından onaylanmıştır. Bu, Türkiye’nin geleceği açısından, ufuk açıcı, önemli ve yeni bir durumdur.

BARIŞÇIL SÜRECİN GELİŞMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMA KARARLILIĞINDAYIZ

Bu gerçekliği, devlet ve demokratik toplum güçlerinin dikkate alarak sorunu ele alması çözüm sürecinin gelişmesi açısından önemli bir husustur. Bölgemiz Ortadoğu’da yaşanan yakıcı gelişmeler, Türkiye’ye demokratik uluslaşmayı ve demokratik cumhuriyet haline gelmeyi dayatmaktadır. Bu perspektiften yaklaşarak Kürt sorununu çözmek, Türkiye’yi ekonomik ve siyasi açıdan ileri bir aşamaya taşıyacağı açıktır. Kendi içinde halkların birliği ve kardeşliği temelinde toplumsal uzlaşmayı sağlamış, tüm kesimlerin katılımıyla, demokratik bir anayasa ile bunu perçinlemiş bir Türkiye, geleceğe güçlü bakan, bölgede demokrasi merkezi olmayı başaran, her bakımdan gelişmiş bir Türkiye olacaktır. Kürdistan halkının ve demokrasi güçlerinin ortak çabaları bunun koşullarını güçlü bir biçimde oluşturmuştur.

Halklarımızın demokrasi ve barış beklentileri temelinde, devlet ve hükümet, sürecin gelişmesi için gerekli olan adımları atarsa, çatışmanın olmadığı yeni ve tarihi bir barışçıl sürecin gelişmesi ve demokratik anayasal çözümün önünün açılması için, hareket olarak üzerimize düşeni yapma kararlılığında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tüm halkımızı ve barıştan yana olan tüm demokratik çevreleri, tarihin bu kritik aşamasında duyarlı olmaya, kalıcı barışın sağlanması ve demokratik çözüm sürecinin gelişmesi için rolünü oynamaya çağırıyoruz.”

ANF NEWS AGENCY

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s